บรรณานุกรม

bangkokhealth.com. (ม.ป.ป.). ใบเตยหอม. สืบค้นเมื่อ  20 กุมภาพันธ์ 2553, จาก          http://www.bangkokhealth.com/nutrition_htdoc/nutrition_health_detail.asp?Number=9226

osc.ac.th. (24  มิถุนายน  2549). เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับกระดาษ. สืบค้นเมื่อ  20 กุมภาพันธ์ 2553,  จาก           http://www.osc.ac.th/forum/index.php?action=printpage;topic=636.0

นิตยา  คำอินต๊ะมูล และคณะ. (ม.ป.ป.). ที่มาของกระดาษสา. สืบค้นเมื่อ  20 กุมภาพันธ์ 2553,     จาก  http://www.dsc.ac.th/inweb/student_job/sa_paper/pawat.htm

มูลนิธิวิกิมีเดีย. (8  กุมภาพันธ์  2552.). กระดาษสา. สืบค้นเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2553, จาก http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s