การอภิปราย

1.   การหาสูตรที่เหมาะสมสำหรับการทำกระดาษสาจากใบเตยหอมโดยใช้กระดาษหนังสือพิมพ์  กระดาษโรเนียวและกระดาษกล่องเป็นส่วนผสม  พบว่าใบเตยหอมผสมกระดาษหนังสือพิมพ์สามารถผลิตกระดาษสาที่มีเนื้อละเอียด  และสามารถนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้ดีที่สุด  รองลงมาคือ  ใบเตยหอมผสมกระดาษโรเนียว  ใบเตยหอมซึ่งเป็นตัวควบคุมและใบเตยหอมผสมกระดาษกล่อง  ตามลำดับ
2.   การเปรียบเทียบสีที่เหมาะสมการทำกระดาษสา  ชนิดสีสีที่ติดได้กับกระดาษสาที่ผลิตจากใบเตยหอมโดยมีส่วนผสมของกระดาษหนังสือพิมพ์  พบว่าเยื่อกระดาษที่ต้มในสีย้อมผ้า สามารถย้อมกระดาษสาจากใบเตยหอม  โดยมีส่วนผสมของกระดาษหนังสือพิมพ์ได้ดีที่สุด รองลงมาคือ  สีผสมอาหารและสีโปสเตอร์  ตามลำดับ  และได้นำกระดาษสาที่ผลิตจากใบเตยหอมผสมกระดาษหนังสือพิมพ์ไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  เช่น  ที่คั่นหนังสือ  เป็นต้น

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s